Những ngôn ngữ khác

Dịch bằng Google

Đường dẫn liên kết

Miyazaki City International Association
Miyazaki International Foundation
Miyazaki City Tourism Association
Immigration Service Agency of Japan
Ministry of Health, Lavour and Welfare
A Daily Life Support Portal for Foreign Nationals
Tổng đài (đại diện)
0985-25-2111

Thời gian tiếp nhận: Từ 8h sáng đến 5h15 chiều
(Từ thứ 2 đến thứ 7 trừ ngày Lễ, chú ý tránh gọi nhầm số điện thoại)

〒880-8505 1-1-1 Tachibana Dori Nishi, Thành phố Miyazaki, Tỉnh Miyazaki

Thông tin truy cập/xây dựng chính phủ

BACK TO TOP